Ultrasound: A window to the womb | Ultrasunetele: O fereastră spre interior (Romanian subtitles) from provita on Vimeo.

Ultrasunetele: O fereastră spre interior | Ultrasound: A window to the womb

“Fereastra spre interior” este filmul care a marcat începutul folosirii sonografiei în mişcarea pro-life/pro-vita.

Viaţa înainte de naştere. De secole a fost un factor necunoscut, pur şi simplu pentru că copilul era invizibil. Un abdomen umflat semnifica creşterea, dar fără imagini, acea “creştere” era considerată doar un glob de ţesuturi sau de materie fetală. Astăzi, cu ajutorul tehnologiei avansate şi a sonografiei 3-D şi 4-D, putem observa organe, degete, putem vedea cum copilul loveşte, sare şi îşi mişcă mâinile şi picioarele! O adevărată “fereastră spre interior!” Priviţi această incredibilă călătorie, pentru că sunteţi martorii unei minuni: minunea vieţii umane înăuntrul pântecelui mamei sale.

___________________

“Window to the Womb” is the video that pioneered the use of sonography in the pro-life movement.

Life before birth. For centuries it was an unknown factor simply because the baby was invisible. A bulging abdomen signified growth, but without pictures that “growth” was referred to as a blob of tissue or fetal matter. A few years ago a 7-8 week fetus resembled a “glob of tissue.” Now, with state of the art technology of 4-D and transvaginal sonography, we can observe fingers, toes and organs. We can watch the child kick, jump and wave his arms and legs! An actual “Window to the Womb!” Just see for yourself as I take you on this incredible journey as you witness the wonders of human life in the depths of a mother’s womb.