The Kinsey Syndrome from provita on Vimeo.

Sindromul Kinsey | The Kinsey Syndrome

Sindromul Kinsey

De ce dispar copiii Americii? De ce trebuie ca părinții să trăiască în teama că le vor fi agresați copiii, sau mai rău de atât? Mamele nu mai își fac azi griji că micul John va veni târziu la cină – ele se întreabă acum dacă John se va mai întoarce vreodată acasă. Dar cum a ajuns țara noastră (S.U.A. -n.t.) în acest punct?

Documentarul „Sindromul Kinsey” dezvăluie munca și influența dr. Alfred Kinsey, considerat „tatăl revoluției sexuale”. Dar a eliberat într-adevăr Kinsey America de vederile puritane cu privire la sex? Sau a ajutat la dezlănțuirea ororilor din ziua de azi?

American History Films prezintă „Sindromul Kinsey”.

Acest documentar arată cum „Rapoartele Kinsey” (studiile asupra sexualității umane, publicate de Kinsey în anii 1950 și considerate principala sa operă, n. tr.) au fost folosite ca să se schimbe legi privitoare la infracțiunile sexuale din America, ceea ce a dus de nenumărate ori la sentințe minime acordate violatorilor și pedofililor. Filmul explică în ce mod datele oferite de Kinsey au pus temelia educației sexuale – prin formarea în sexualitatea umană a unor profesori, psihologi și chiar a unor preoți catolici. Care au fost consecințele? Și pe ce sunt bazate cercetările lui Kinsey?

Dr. Kinsey a fost unul din pionierii pornografiei americane. Influența sa l-a făcut pe Hugh Hefner să lanseze revista „Playboy”, latura „ușoară” a pornografiei – care, în timp, a crescut utilizarea pornografiei prin intermediul revistelor, emisiunilor de cablu-TV și al internetului. În 2006, procurorii californieni care se ocupă de infracțiunile sexuale au raportat că „numărul de copii agresați sexual și violați crește în fiecare an, iar frecvență acestor crime oribile este direct legată de creșterea pornografiei pe internet”.

Poate cel mai tulburător fapt este că Alfred Kinsey a fost acuzat de instigarea pedofililor să înregistreze reacțiile copiilor violați – totul în numele „științei”. Informația din aceste infracțiuni a fost înregistrată în celebrul „tabel 34” al lucrării lui Kinsey, „Comportamentul sexual al bărbatului” („Sexual Behavior in the Human Male”). Cum pot oare legiuitorii să folosească un asemenea document că să definească parametrii morali ai societății noastre? (americane, n.t.).

„’Sindromul Kinsey’ trebuie neapărat văzut de orice persoană căreia îi păsa de declinul rapid al culturii noastre. Acest film stă la bază curiculei ‘Comportamentul sexual și legea’ – curs pe care îl predau la Facultatea de Drept de la Universitatea Liberty. După cum ilustrează documentarul, există o Americă înainte de Kinsey și o Americă după Kinsey. Din păcate, noi trăim în cea din urmă. Majoritatea instituțiilor elitiste: tribunalele, media, științele, industria de divertisment și altele – se bazează pe cercetările total discreditate ale lui Kinsey, că să îndepărteze America de la idealurile etice (sexuale) Iudeo-Creștine înspre o vedere secular-umanistă, relativa din punct de vedere moral. Filmul ‘Sindromul Kinsey’ a ajutat la expunerea lui Alfred Kinsey și a operei sale de o viață că fiind o adevărată fraudă”.

– Matt Barber, Pro-decan și Profesor asociat de drept la Liberty University School of Law

„Biblia ne îndeamnă să expunem lucrările lipsite de roadă ale Întunericului. Documentarul ‘Sindromul Kinsey’ face exact acest lucru, în cel mai mic detaliu. Fiecare capitol al acestui documentar se ocupe de un aspect diferit al lucrării falsului om de știință Alfred Kinsey, ale cărui date frauduloase au pus fundația canceroasă a educației sexuale, perversiunilor, pedofiliei, pornografiei și corupției din cultură noastră.”

– Dr. Ted Baehr, MOVIEGUIDE review

„Studiile d-nei dr. Reisman întăresc concluzia că cercetările lui Alfred Kinsey au fost forțate, manipulatoare și ideologizate. Orice judecător, legiuitor sau alt funcționar public care da crezare acestei cercetări este vinovat de malpraxis și de nerespectarea obligațiilor de serviciu.”

– Charles E. Rice, Profesor la Nôtre Dame Law School

„Raportul Kinsey pretinde că activitatea sexuală începe mult mai devreme în viață… și arată mai puțină deferență cu privire la diferență de vârstă între persoanele care întrețin relații sexuale și la relațiile intime între persoane de același sex decât oricine din acele vremuri și-ar fi imaginat. În ‘Kinsey, Sex și Frauda’, dr. Judith Reisman și colegii ei demolează fundațiile celor două rapoarte Kinsey, prin care acesta și colaboratorii au interogat o proporție nereprezentativă de pușcăriași și violatori că fiind ‘reprezentativi’ pentru populație, într-o expertiză privind manifestările sexuale ‘normale’. Se presupune că cel puțin unii din acești infractori au fost sursele datelor despre stimularea până la orgasm a copiilor mici, informații ce nu puteau proveni decât de la pedofili.”

– The Lancet, (Vol. 337: March 2, 1991, p. 547)

 • American History Films prezintă o producție Jude 3
 • Scenariul și regia Christian J. Pinto
 • Producători asociați: Clark Aliano, Steve Aguilar
 • Producători executivi: Joseph M. Schimmel, Christian J. Pinto
 • Durata: cca. 2 ore
 • (c) 2008. Toate drepturile rezervate.
 • http://www.drjudithreisman.com/

____

The Kinsey Syndrome

Why are America’s children disappearing? Why must parents live in fear that their children will be molested, abducted, or worse? Parents live in a state of continual fear. No longer do mothers worry about little Johnny coming home late for dinner – they must wonder if he will come home at all. But how did our country reach this point?

The Kinsey Syndrome unfolds the work and influence of Dr. Alfred Kinsey, considered to be “the father of the sexual revolution.” But did Kinsey liberate America from its prudish view of sex? Or help to unleash the horrors of our present society?

American History Films – The Kinsey Syndrome
kinseysyndrome.com/index.html

This documentary shows how “The Kinsey Reports” have been used to change the laws concerning sex crimes in America, resulting in the minimal sentences so often given to rapists and pedophiles. Further explained is that the Kinsey data laid the foundation for sex education – training teachers, psychologists and even Catholic priests in human sexuality. What has been the consequence? And what was Kinsey’s research really based upon?

Working secretly in his attic, Dr. Kinsey was one of America’s original pornographers. His influence inspired Hugh Hefner to launch Playboy Magazine – the “soft” approach to porn – which in time would escalate the widespread use of pornography through magazines, cable TV and the Internet. In 2006, the California Child Molestation & Sexual Abuse Attorneys reported that: “The number of victims of childhood sexual abuse and molestation grows each year. This horrific crime is directly tied to the growth of pornography on the Internet.”

Perhaps most disturbing, Alfred Kinsey has been accused of training pedophiles to work with stopwatches and record the responses of children being raped – all in the name of “science.” The information from these crimes was then recorded in “Table 34” of Kinsey’s Sexual Behavior in the Human Male. How can lawmakers use such a document to define the moral parameters of our society?

—————–
“The Kinsey Syndrome is must-viewing for anyone who cares about our rapidly declining culture. The film is central to the curriculum for ‘Sexual Behavior and the Law’ – a class I teach at Liberty University School of Law. As the documentary so masterfully illustrates, there is a pre-Kinsey and a post-Kinsey America. Unfortunately, we live in the latter. All our major elitist institutions: the courts; the media; academia; the entertainment industry and others – have relied upon Kinsey’s wholly discredited research to move America away from adherence to the Judeo-Christian sexual ethic, and toward a secular-humanist, morally relative worldview. The Kinsey Syndrome has helped to expose Alfred Kinsey and his life’s work as pure fraud.”
– Matt Barber, Associate Dean and Adjunct Law Professor, Liberty University School of Law

“The Bible tells us to expose the fruitless works of darkness. The documentary, The Kinsey Syndrome does just that in painstaking detail. Each chapter of this video documentary addresses a different aspect of the work of the pseudo-scientist Alfred Kinsey whose fraudulent data laid the cancerous foundation for sex education, perversion, pedophilia, pornography, and the corruption of our culture.”
– Dr. Ted Baehr, MOVIEGUIDE review

“Dr. Reisman’s study supports the conclusion that Alfred Kinsey’s research was contrived, ideologically driven and misleading. Any judge, legislator or other public official who gives credence to that research is guilty of malpractice and dereliction of duty.”
– Charles E. Rice, Professor, Notre Dame Law School

“The Kinsey reports (one in 1948 on males and the companion five years later) claimed that sexual activity began much earlier in life…. and displayed less horror of age differences and same-sex relationships than anyone at the time imagined. It was as if, to follow Mr. Porter again, “Anything goes”. In Kinsey, Sex and Fraud, Dr. Judith A. Reisman and her colleagues demolish the foundations of the two reports … Kinsey et al … questioned an unrepresentative proportion of prison inmates and sex offenders in a survey of “normal” sexual behavior. Presumably some at least of those offenders were also the sources of information on stimulation to orgasm in young children that can only have come from pedophiles – or so it must be hoped. ”
– The Lancet, (Vol. 337: March 2, 1991, p. 547)

 • American History Films Presents, A Jude 3 Production
  Written & Directed by: Christian J. Pinto
  Associate Producers: Clark Aliano, Steve Aguilar
  Executive Producers: Joseph M. Schimmel, Christian J. Pinto
  Package Design: Robbie Destocki, Creative Image Design Group
  Running Time: Approx 2 hours
  (c) 2008. All rights reserved.
  See also> drjudithreisman.com/