Prezentare Asociația "Pro-Vita pentru născuți și nenăscuți" - Pr. Nicolae Tănase (2004) from provita on Vimeo.

Prezentare Asociația “Pro-Vita pentru născuți și nenăscuți” – Pr. Nicolae Tănase (2004)

Asociaţia “Pro-Vita” este o organizatie neguvernamentala si non-profit cu sediul în Vălenii de Munte, jud. Prahova, ale carei principale obiective sunt:

• derularea de programe de asistenţă socială adresate copiilor abandonaţi şi tinerelor mame singure în sistem de plasament familial sau mixt;
• salvarea de la dispariţie, recuperarea fizică, psihică şi morală şi reintegrarea copiilor străzii sau copiilor abandonaţi în spitale;
• sprijinul pentru integrarea în viaţa comunităţii a tinerilor peste 18 ani nevoiţi să părăsească orfelinatele;
• lupta împotriva avortului în conformitate cu principiile creştin-ortodoxe.

Asociaţia a fost creată pentru a structura şi a da o formă legală unei activităţi începută cu ani în urmă, de salvare de la dispariţia materială şi recuperare psihică şi morală a unor copii aflaţi la marginea societăţii şi refuzaţi de aceasta.

Numărul total de asistaţi (în continuă modificare) este în acest moment de ~350 de persoane, din următoarele categorii:

– copii rezultaţi în urma renunţării la avort şi lăsaţi spre îngrijire asociaţiei, în condiţii de confidentialitate deplină, pe o perioadă mai mică sau mai mare de timp;
– copii din familii cu mari probleme sociale aduşi de mame pentru o perioadă temporară;
– copii abandonaţi în spitale cu deficienţe în curs de recuperare prin plasarea în mediu familial;
– copii ai străzii recuperaţi şi în curs de reintegrare;
– tineri alungaţi din orfelinate după împlinirea vârstei de 18 ani, resocializati şi implicaţi în activităţi lucrative;
– gravide sau mame alungate de familiile lor şi ocrotite până la rezolvarea situaţiei personale;
– copii rezultaţi din viol.

Activitatea “Pro Vita” se desfasoara dupa un model unic de rezolvare in România a problemelor copiilor dezavantajati social.

___________________________________________

The Association “PRO-VITA for born and unborn children” is a non-governmental and non-profit organization. The activity of the Association is being developed in rural area, within 2 establishments located in Valea Plopului Village and Valea Screzii Village, both villages belonging to Poseşti Commune, Prahova County, in a hill area with such natural conditions favourable to physical and psychical recovery of the ones being assisted.

The Association has been created in order to structure and legally shape an activity, that started several years ago, of saving from material disappearance as well as of psychical and moral recovery of several children placed on the periphery of society and denied by the same.

The total number of assisted in this moment are ~350 persons, from the following categories:

– children born due to giving up abortion and let in the care of the Association, in full confidentiality conditions, on a shorter or longer period of time;
– children from families having big social problems which were brought by their mothers for a temporary period of time;
– children abandoned in hospitals having deficiencies in course of recovery by their placement in a family environment;
– street children recovered and in course of reintegration;
– youngsters sent away from orphanages after reaching the age of 18, re-socialized and involved in lucrative activities;
– pregnant women or mothers banished by their families and protected until the solving of their personal situation;
– children resulted from rape.

The Association has been established in 1994 by the orthodox priest Nicolae Tănase, parish priest Valea Plopului Village, and his wife, Maria Tănase, educator at the Vălenii de Munte Kindergarten nr. 3.

The Association is counting a great deal on the permanent voluntary work of a number of approximately 50 persons from all city civil society areas (Ploieşti and Bucharest) such as engineers, architects, doctors, teachers, medical assistants, social assistants, artists, clerks, students, priests from others parishes, as well as a great deal of people from local community.